logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Bardejovské ECHO | Vydanie z 22. 3. 2018

Bardejovské ECHO 22. 3. 2018

Bardejovské ECHO
Správy z tejto lokality: http://bardejov.korzar.sme.sk
Vychádza v náklade: 25.000ks
Ceny:
celá strana: 1040 EUR
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám radi poskytnú naši inzertní manažéri:
Adresa redakcie:
Jarková 59, 080 01 Prešov
E-mail: echo@korzar.sk