logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Lučenecké ECHO | Vydanie z 12. 12. 2013

Lučenecké ECHO 12. 12. 2013

Lučenecké ECHO
Správy z tejto lokality: http://novohrad.sme.sk/
Vychádza v náklade: 23.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v mesačníku Lučenecké ECHO môžete mať už od 4 EUR bez DPH
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám rada poskytne:
Zita Suráková 0905 - 978 221
Adresa redakcie:
Novohradská 3, 984 01 Lučenec
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk