logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Pezinské ECHO | Vydanie z 8. 2. 2018

Pezinské ECHO 8. 2. 2018

Pezinské ECHO
Správy z tejto lokality: http://pezinok.sme.sk/
Vychádza v náklade: 25.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v dvojtýždenníku Pezinské ECHO môžete mať už od 4 EUR bez DPH
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám rady poskytnú:
Zuzana Lukačovičová 0917-799 377
Petra Vranková 0918-895 153
Adresa redakcie:
Trnavská 56, 903 01 Senec (budova BELLE EPOQUE)
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk