logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Senecké ECHO | Vydanie z 14. 12. 2017

Senecké ECHO 14. 12. 2017

Senecké ECHO
Správy z tejto lokality: http://senec.sme.sk/
Vychádza v náklade: 33.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v dvojtýždenníku Senecké ECHO môžete mať už od 10 EUR bez DPH
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám rada poskytne:
Zuzana Lukačovičová 0917-799 377
Zuzana Klčová 0905-231 596
Adresa redakcie:
Trnavská 56, 903 01 Senec (budova BELLE EPOQUE)
Tel.: 0905 231 596
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk