logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Ľubovnianské ECHO | Vydanie z 23. 6. 2016

Ľubovnianské ECHO 23. 6. 2016

Ľubovnianske ECHO
Správy z tejto lokality: http://lubovna.korzar.sme.sk
Vychádza v náklade: 14.000ks
Ceny:
celá strana: 720 EUR
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám radi poskytnú naši inzertní manažéri:
Adresa redakcie:
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
E-mail: echo@korzar.sk