logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Topoľčianské ECHO | Vydanie z 23. 8. 2018

Topoľčianské ECHO 23. 8. 2018

ECHO Bánovce-Topoľčany-Partizánske
Správy z tejto lokality: http://topolcany.sme.sk
Vychádza v náklade: 33.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v mesačníku ECHO môžete mať už od 5,5 EUR bez DPH
Kontakty:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám radi poskytnú naši inzertní manažéri:
Miroslav Mažári 0905-567 510
Adresa redakcie:
Československej armády 34, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 28 68
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk