logo
Sme.sk | ECHO Noviny | Levické ECHO | Vydanie z 23. 8. 2018

Levické ECHO 23. 8. 2018

Levické ECHO
Správy z tejto lokality: http://levice.sme.sk/
Vychádza v náklade: 33.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v mesačníku Levické ECHO môžete mať už od 4 EUR bez DPH
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám rada poskytne:
Eva Líšková 0918 741 138
Adresa redakcie:
Mlynská 1, 934 01 Levice
Tel.: 0917 954 546
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk