logo
Sme.sk | ECHO Noviny | ECHO Nové Zámky-Komárno | Vydanie z 23. 8. 2018

ECHO Nové Zámky-Komárno 23. 8. 2018

ECHO Nové Zámky-Komárno
Správy z tejto lokality: http://novezamky.sme.sk
Vychádza v náklade: 25.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v mesačníku ECHO Nové Zámky-Komárno môžete mať už od 5,5 EUR bez DPH
Kontakty:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám radi poskytnú naši inzertní manažéri:
Miriama Poláková 0915 291 610 miriama.polakova@petitpress.sk
Kristína Vašeková 0905 158 317 kristina.vasekova@petitpress.sk
Adresa redakcie:
Nám. M.R.Štefánika 5, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6423219
Fax: 035/6423219
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk