logo
Sme.sk | ECHO Noviny | ECHO Šaľa-Galanta | Vydanie z 23. 8. 2018

ECHO Šaľa-Galanta 23. 8. 2018

ECHO Šaľa-Galanta
Vychádza v náklade: 40.000ks
Ceny:
Plošný inzerát v mesačníku ECHO Šaľa Galanta môžete mať už od 6 EUR bez DPH
Kontakty:
Informácie o ďalších rozmeroch, ako aj o ponúkaných zľavách (sezónne, množstevné, za platbu vopred a iné) Vám rád poskytne:
Ján Lenický 0908 - 782 691
Adresa redakcie:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk